Kalix Tele24 Akademien

Genom certifiering av våra telefonister säkerställer vi hög kvalitet och kompetens hos våra medarbetare. För att bli certifierade genomgår alla telefonister en grundutbildning i syfte att lära sig att hantera alla typer av växelsamtal.


Grundutbildning

Varje nyanställd telefonist hos Kalix Tele24 genomgår en modulbaserad grundutbildning under ca 4 veckor. I utbildningen ingår teoripass, praktiskt träning, medlyssning, kompetenstester samt coachning, individuellt och i grupp. Utbildningen genomförs i flera steg och inleds med teori i grupp där de olika delarna i utbildningsplanen redovisas. Detta varvas efterhand med praktik i växeln, med stöd av en mentor, för att sedan övergå till egen praktik. I grundutbildningen går vi igenom följande moment:

• Kommunikationsteknik för telefonist.
• Bemötande och kundinteraktion.
• Hantering av hot och andra svåra växelsamtal.
• Kalix Tele24s Telefonpolicy och telefonkultur.
• Kalix Tele24s Kvalitets- och miljöpolicy.
• Skrivregler och meddelandeteknik i vårt hanteringssystem Flash.
• Utbildning i god "telefon-engelska".
• Arbetsmiljö/ergonomi.
• Kalix Tele24s produktionssystem, samt övriga tekniska system.
• Kalix Tele24s tjänster.
 

Påbyggnadsutbildning

Inom Kalix Tele24 genomförs löpande olika typer av påbyggnadsutbildning. De kan till exempel vara vidareutbildning på en specifik tjänst, eller utbildning på ett utökat antal av våra tjänster. Påbyggnadsutbildningen kan även vara kundspecifik, till exempel i samband med att Kalix Tele24 får in nya kunduppdrag som kräver kundspecifik kompetens.


Kundspecifik utbildning

Många av våra större kunder har valt att köpa kundspecifik utbildning av oss. Tillsammans med kunden upprättar vi ett utbildningsförslag med tydligt syfte och innehåll. Vi ser gärna att kunderna kommer upp till Kalix och får träffa en grupp telefonister och sitta bredvid och samlyssna. Då får de bättre insyn i vår verksamhet och telefonisternas hanteringssystem. Ett alternativ kan vara att vi skickar en (1) eller ett par telefonister till kunden, för att på plats inhämta kunskap och information om företaget, som därefter delges våra telefonister.

Vill du veta mer kontakta Akademin via utbildningen [at] kalixtele24.se

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Underlättar arbetet för växel och kundwebb Blomsterlandet

KalixTele24 tar ca 1 500 samtal och 500 mail åt oss i månaden. 

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Hög servicenivå Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland satsar på hög servicenivå.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.