Nyheter från Kalix Tele24

Kalix Tele24 och Artvise i samarbete

2017-03-07 09:05

Skellefteåföretaget Artvise har vuxit snabbt och inte minst har ärendehanteringssystemet Artvise Kundtjänst varit väldigt framgångsrikt bland svenska kommuner. Många offentliga aktörer satsar idag på att utveckla kundtjänst och "medborgarcenter", i en ambition att förbättra dialogen med medborgarna och att erbjuda dem en högre tillgänglighet till offentliga tjänster. Där har Artvise Kundtjänst visat sig ha precis den funktionalitet och stabilitet som kommunerna efterfrågar. Idag är det fler än 60 svenska kommuner som använder Artvise Kundtjänst och antalet ökar.

Kalix Tele24 har också en stark position inom den offentliga sektorn, med många kommuner, landsting, myndigheter, och universitet som kunder. Ofta tar telefonisterna på Kalix Tele24 hand om alla inkommande samtal. I vissa andra fall handlar det om overflow-lösningar, det vill säga att hjälpa till när kunden har trafiktoppar eller underkapacitet vid exempelvis sjukdom eller utbildning. Kalix Tele24 stödjer också sina kunder i bland annat krissituationer när belastningen ökar markant. 

– Både Artvise och vi på Kalix Tele24 har en stark relation med kommuner och andra offentliga aktörer. Nu blir det lätt för våra kunder att samarbeta med oss bägge. Tillsammans kan vi erbjuda en bra kombination av tjänster som gör att vi dygnet runt kan hantera och registrera ett ärende på exakt samma sätt som kommunen själv, säger Kalix Tele24:s vd Roland Pihlström.

– Det är bra att våra gemensamma kunder kan få en sammanhållen lösning, säger Lars Ögren, vd på Artvise.