Chiquita Sverige

ChiquitaChiquita är ett globalt amerikanskt företag med över 21 000 anställda och en drygt 100-årig historia. Den svenska organisationen består av ett 25-tal personer fördelade på huvudkontoret i Nacka strand i Stockholm, mogningsanläggningarna för bananer i Enköping och Helsingborg samt en säljkår som bearbetar dagligvaruhandeln. För de flesta konsumenterna är varumärket Chiquita lika med bananer och man har ca 50 % marknadsandel av försäljningen i Sverige. Men i sortimentet finns även Smoothies, lime, ananas och vattenmelon. För att marknadsföra bananerna mot konsument arbetar man aktivt med olika typer av konsumenttävlingar,  och sponsrar i princip alla motionslopp i Sverige för att främja hälsa och välbefinnande.

Behov - förbättrad tillgänglighet

Utmaningen för Chiquita är tillgänglighet. Den svenska organisationen är slimmad och det är väldigt tidskrävande för personalen att hinna ta emot alla samtal dagligen. Det kan vara allt från sponsringsförfrågningar, kunder som har frågor kring tävlingar, butikspersonal som har frågor om leveranser och produkter eller frågningar från journalister. Det har varit svårt för ledningen att överblicka såväl mängd som typ av samtal och därmed också hur man ska fördela dem internt på ett effektivt sätt.

Lösning - Kalix Tele24 tar hand om alla samtal

Kalix Tele24s telefonister tar emot och besvarar alla samtal, allt enligt överenskommen instruktion. Även de som inkommer efter kontorstid. Telefonisterna filtrerar samtalen och ser till att de kopplas till rätt person, eller tar emot och vidarebefordrar ett meddelande till Chiquitas personal.  I vissa fall kan informationen som efterfrågas finnas tillgänglig på hemsidan och då hänvisas de inringande dit. Telefonisterna  besvarar även enklare frågor kring pågående konsumentkampanjer. För att kunna ge bästa möjliga service till Chiquitas kunder, har Kalix Tele24s kundtjänst tät kontakt med telefoniansvarig hos Chiquita.

Effekt - bättre service till kunder och butiker

”Genom outsourcing av telefonistfunktionen till Kalix Tele24 kan vi fokusera på vår kärnverksamhet”, säger Issa Saouma,  Country Manager. Jag är jättenöjd med Kalix Tele24, det har fungerat bra och vi kan redan se konkreta resultat. Jag har bl.a.  fått en bättre inblick i vilken typ av samtal som kommer till oss. Konsumentkontakterna har också blivit bättre och vi har fått en ökad förståelse för vad som efterfrågas. Samma sak på butikssidan där vi kan se att den förbättrade tillgängligheten ökar servicenivån och genererar nya affärsmöjligheter. Sen tycker jag det är bra att Kalix Tele24s kundtjänst är proaktiv och tar kontakt när de upplever att informationen från oss behöver kompletteras – de är ju våra specialister på samtalshantering”!

Läs mer om Chiquita på www.chiquita.se

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.

Kalix Tele24 och GDPR

Läs om vårt arbete med GDPR.