Centrumadvokaterna Syd AB

Centrumadvokaterna Syd erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde åt privatpersoner och företagare inom områdena Familjerätt, Brottmål, Affärsjuridik, Tvistelösning, Arbetsrätt, Fastighetsrätt, Asylrätt och Inkasso, samt förmedlar såväl rättshjälp som rättsskydd.

Advokatbyrån har kontor i Olofström, Växjö och Bromölla och ägs av advokat Eva Johansson som även är aktiv i bolaget. Centrumadvokaterna arbetar helst förebyggande eftersom nästan alla tvister kan förebyggas om man tydligt klargör vad som gäller innan avtal ingås. Detta gäller allt från giftermål/bli sambo till att köpa fastigheter och bilda bolag. Centrumadvokaterna hjälper sina kunder oavsett var i den juridiska processen de befinner sig.

Behov - avlastning

Advokat Eva Johansson och hennes fem kollegor täcker ett område som omfattar norra Skåne, Kronoberg och Blekinge. Själv är Eva specialiserad inom Brottmål och Hästjuridik. Det senare som en av sju i Sverige, vilket innebär att hon är mycket efterfrågad. Arbetet på advokatbyrån innebär tidiga morgnar på kontoret för att läsa och klara av en del pappersarbete för att därefter vara på språng mellan olika instanser och möten. På kontoret finns två sekreterare som arbetar 75 %. De bokar in besök och möten, lägger upp handlingar osv. Kunderna måste helt enkelt få hjälp även om advokaterna inte är fysiskt på plats på kontoret.

Samarbetet med Kalix Tele24 startade när ett akut behov uppstod för några år sedan i samband med att en sekreterare lämnade företaget. Övriga medarbetare hann helt enkelt inte med att besvara alla samtal, då många kunder ringer samtidigt, t ex under lunchtid. Advokaterna själva sitter ofta upptagna med klienter eller i förhandlingar i Tingsrätten. Där är det inte heller tillåtet att ha telefonen påslagen.

Lösning - Kalix Tele24 besvarar samtal och tar meddelande

Via en granne fick Eva Johansson tips om att kontakta Kalix Tele24 för att få hjälp med avlastning. När inte Centrumadvokaternas sekreterare hinner med att svara, kopplas samtalen till Kalix Tele24s telefonister som besvarar samtalen enligt instruktion och tar meddelande. Dygnet runt om det skulle behövas.

För att kunna ge så korrekt besked som möjligt till sina kunder, loggar Eva sin frånvaro direkt på Kalix Tele24s kundwebb. På så sätt vet telefonisterna var hon befinner sig och när hon kan tänkas få tid att ringa tillbaka. Klienterna får ett personligt bemötande, möjlighet att framföra sitt ärende och känner sig därmed lugnare.

Effekt – Minskad stress och bättre service

”Största vinningen för oss är att varje kund får känna sig viktig eftersom den de söker alltid ringer tillbaka, säger Eva Johansson. Jag och mina kollegor slipper oroa oss, för vi vet att det alltid finns en telefonist från Kalix Tele24 som backar upp, svarar och tar meddelande när vi är upptagna i möten eller i förhandling. Det minskar stressen för oss och vi kan fokusera på våra arbetsuppgifter. Dessutom upplever jag att våra kunder känner att de får en mycket bra service. En telefonsvarare är helt enkelt inte ett alternativ för oss.”

Läs mer om Centrumadvokaterna Syd och ta del av Evas Johanssons blogg på www.centrumadvokaterna.se

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Avlastning Centrumadvokaterna Syd AB

Avlastning minskar stress och ger bättre service.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.

Återigen mycket hög kundnöjdhet

Ta del av årets resultat

Kalix Tele24 och GDPR

Läs om vårt arbete med GDPR.